Automaty do pakowania

Automat pakujący typu APG karuzelowy, jednorzędowy, dwurzędowy lub wielorzędowy, dozujący objętościowo, przeznaczony jest do pakowania artykułów płynnych, półpłynnych i pastowatych w gotowe kubki z tworzywa, zamykane platynką aluminiową zgrzewaną. Całość urządzenia wykonana jest ze stali kwasoodpornej.

Proces pakowania przebiega automatycznie i obejmuje następujące fazy:

  • pobranie kubka z magazynka,
  • przesuw kubka do dozownika,
  • podnoszenie kubka pod dozownik,
  • dozowanie określonej porcji produktu,
  • pobranie platynki z magazynka i nałożenie na kubek,
  • zgrzanie platynki i kubka,
  • podniesienie kubka z gniazda stołu,
  • przesunięcie kubka na taśmowy transporter odbierający,

* inne warianty wyposażenia do uzgodnienia.