Kontroler – eliminator

Kontroler – eliminator jest przeznaczony do kontrolowania prawidłowości zamknięcia słoika i w razie stwierdzenia nieprawidłowości polegającej na niedostatecznym zassaniu (zamknięciu), wyeliminowanie takiego słoika poprzez usunięcie go z taśmy przenośnika.

Urządzenie składa się z 2 zespołów:

  • kontrolera,
  • eliminatora.

Kontroler mocowany jest do konstrukcji przenośnika lub do specjalnego statywu, umożliwiającego usytuowanie kontrolera nad taśmą przenośnika. Konstrukcja kontrolera pozwala na zmianę wysokości jego położenia, w zależności od wysokości słoików.

Eliminator umieszczony jest z boku transportera i składa się z siłownika pneumatycznego, którego tłoczysko współpracuje z wypychaczem. W momencie otrzymania sygnału emitowanego przez czujnik, uruchamiany jest siłownik i wypychacz przemieszcza (usuwa) z taśmy przenośnika, nieprawidłowo zakręcony słoik, na stolik znajdujący się obok.