Wyciskarka przykrywek i nakrętek

Zamykarka wieczek z przenośnikiem służy do wciskania wieczek na opakowania z tworzywa sztucznego typu wiaderko.

Urządzenie składa się z 2 zespołów:

  • przenośnik,
  • wciskarka wieczka.

Wciskarka usytuowana jest na podstawie zamocowanej do zewnętrznych boków obu przenośników.

Zespół docisku wieczek, zamocowany do górnej części podstawy, znajduje się nad przenośnikiem wciskarki i składa się z siłownika pneumatycznego, oraz płyty dociskowej posiadającej usytuowany centralnie, wymienny wyciskacz powietrza.

Płyta dociskowa jest mocowana do końca tłoczyska siłownika, natomiast wielkość stosowanego wyciskacza(łatwego do wymiany), jest zależna od wielkości opakowania.

Opakowania z produktem i ręcznie nałożonym wieczkiem, są kierowane z głównego przenośnika użytkownika na przenośnik wciskarki. Opakowanie poprzez czujnik jest pozycjonowane pod wciskarką, przenośnik zostaje automatycznie zatrzymany i następuje zejście w dół płyty dociskowej z wyciskaczem.

W pierwszej kolejności następuje zetknięcie się wyciskacza i wieczka, w następstwie czego wieczko ugina się do wnętrza opakowania i następuje wyciśnięcie powietrza z opakowania. Dalsze schodzenie tłoczyska siłownika w dół, powoduje zetknięcie się płyty dociskowej z obrzeżem wieczka i następuje wciśnięcie wieczka na opakowanie.

W dalszej kolejności jest realizowany ruch tłoczyska do góry i ruch przenośnika, który przesuwa dalej zamknięte opakowanie, a kolejne opakowanie nie zamknięte dochodzi pod wciskarkę i jest zatrzymywane. Cały cykl z wciskaniem wieczka powtarza się.

Zamknięte opakowania są kierowane dalej z przenośnika wciskarki na główny przenośnik użytkownika.