Pasteryzator skrobakowy

PASTERYZATOR SKROBAKOWY

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE

Skrobakowy wymiennik ciepła służący do termicznej obróbki cieplnej produktów mleczarskich (termizacja lub pasteryzacja).
Zadaniem skrobaka jest przeciwdziałanie przywierania warstwy przyściennej obrabianego produktu podczas obróbki cieplnej.

OPIS BUDOWY

Konstrukcja urządzenia składa się z połączonych szeregowo skrobakowych wymienników ciepła służących do grzania i schłodzenia produktu.
Każdy z wymienników ciepła jest konstrukcją dwupłaszczową („rura w rurze”) – posiadające w rurze wewnętrznej osiowe mieszadło skrobakowe
z własnym napędem mechanicznym.
W wymienniku przeznaczonym do grzania produktu, rura zewnętrzna posiada króćce pozwalające na doprowadzenie i odprowadzenie medium
grzejnego, czyli ciepłej wody.
W wymienniku przeznaczonym do chłodzenia produktu, rura zewnętrzna posiada króćce pozwalające na doprowadzenie i odprowadzenie medium chłodzącego, czyli wody lodowej.

Zestaw skrobakowych wymienników ciepła pracuje w przepływie przeciwprądowo.
W skład urządzenia, oprócz wymienionych wyżej skrobakowych wymienników ciepła, wchodzą:

  • wymiennik ciepła „para wodna – woda” typu JAD,
  • pompa wody ciepłej,
  • osprzęt (zawory, odwadniacz, odpowietrznik, zbiornik wyrównawczy wody ciepłej, czujniki temperatury),
  • skrzynka sterownicza.

Konstrukcja urządzenia zależy od zapotrzebowania klienta i jest indywidualnie dopasowywana do wymaganych parametrów technologicznych procesu obróbki cieplnej produktu.