Mieszalniki

Mieszalniki wstęgowe poziome przeznaczone są do mieszania produktów półpłynnych i gęstych z wtrąceniami kawałkowym (zupy, sałatki majonezowe, rybne itp.).