Automaty liniowe

Automat pakujący o konstrukcji liniowej z dozowaniem objętościowym lub przepływowym – przeznaczony jest do pakowania produktów w okrągłe, gotowe kubki PP lub PS, zamykane zgrzewaną platynką aluminiową.

Elementem przesuwającym kubki do stacji wykonujących kolejne operacje technologiczne jest łańcuch płytowy, poruszający się skokowo – składający się z płyt – wyposażonych po 4-6 gniazd do osadzenia kubków.

Automat wyposażony jest w nowoczesne sterowanie z dotykowym terminalem operatorskim.

Konfiguracja:

 • podajnik opakowania ,
 • zbiornik produktu (OPCJA - mieszadło) ,
 • dozowanie w przepływie - płynna korekcja dozy ,
 • podajnik platynki ,
 • blok zgrzewarek ,
 • mycie CIP.

Wyposażenie dodatkowe:

 • OPCJA - przedozownik ,
 • OPCJA - dozownik tłokwoy objętościowy z serwonapędem ,
 • OPCJA - podajnik przykrywki ,
 • OPCJA - agregat nadmuchu czystego powietrza ,
 • OPCJA - drukarka atramentowa.