Urządzenie składa się z:

  • zamykanej komory wypełnionej wodą ,
  • pokrywy górnej z manometrem ,
  • eżektora do wytwarzania podciśnienia ,
  • zaworu spustowego próżni ,
  • zaworu spustowego wody ,
  • zaworofiltra doprowadzenia sprężonego powietrza.