Dozowniki z napędem serwo

Dozowniki serwo objętościowe typu DS przeznaczone są do dozowania produktów płynnych, półpłynnych, pastowatych, z wtrąceniami kawałkowymi. Napędem tłoków są silniki serwo.

Urządzenia moga pracować samodzielnie lub współpracować z innymi maszynami pakującymi np. próżniowymi.

W skład urządzenia wchodzą zespoły:

  • zbiornik produktu (OPCJA - mieszadło) ,
  • zespół cylindrów dozujących z przepustnicami ,
  • zespół zaworów końcowych.

Całość urządzenia wykonana jest ze stali kwasoodpornej.