Zbiorniki procesowe - buforowe

Zbiorniki buforowe służą do magazynowania oraz mieszania produktu i mogą być przeznaczone do prowadzenia procesów oziębiania lub podgrzewania surowca.

  • V do 2000 dm3
  • mieszadła ramowe lub turbo