Zespoły oczyszczania pary i sprężonego powietrza

Zespół służy do mechanicznej sterylizacji pary i sprężonego powietrza używanego w instalacjach produkcyjnych produktów spożywczych.

Urządzenie składa się z następujących elementów:

  • zaworu wstępnego ,
  • zespołu filtrów wstępnych ,
  • filtra aseptycznego ,
  • zrzutu kondensu.